perjantai 15. maaliskuuta 2013

Normeja purkamaanMaankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta ja käyttökelpoisuutta arvioidaan asuntoministeri Krista Kiurun asettamassa laajassa työryhmässä. Työ on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Työryhmälle on esitelty yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kuntaliiton laatimia selvityksiä muun muassa suunnittelutarveratkaisujen käyttöalasta, kaavavalituksista, kaavojen ohjauksesta, osallistamisjärjestelmistä, kaavojen viranomaisneuvotteluista, rakennusvalvonnasta, yhdyskuntarakenteen kehityksestä. Kevään aikana alkaa loppuraportin kirjoittaminen. Silloin pitää ottaa kantaa, miltä osin lainsäädäntö on edelleen ajanmukainen, miltä osin on uudistamistarpeita. Loppuraportin  on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Arviointiryhmä on saanut jo tähän mennessä runsaasti postia eri toimijatahoilta, mihin suuntaan MRL:ia haluttaisiin kehittää, mm. Helsingin kaupunki on lähettänyt kirjeen, jossa se toivoo kokeiluna tämän vuoden loppuun saakka voimassaoleville kevennetyille rakentamismääräyksille joko jatkoa tai mieluummin päätöstä siitä, että kevennykset säädetään pysyviksi.

Viime vaalikaudella ympäristöministeriössä pidettiin alan toimijoiden kanssa yhdessä rakennusmääräysten normien purkutalkoot. Niiden tulosta ovat mm. muutamia kaupunkeja koskevat kevennetyt rakentamismääräykset. Samansuuntaisen ehdotuksen ympäristöministeriölle on esittänyt äskettäin myös selvityshenkilöä Auvo Haapanala. Hän ehdottaa, että ELY:t voisivat vähentää ohjaustaan kehittyvien kaupunkien kohdalla.

Näidenkin ehdotusten pohjalta näyttää siltä, että maankäyttö- ja rakennuslain arvioinnissa keskustelu normien purkamistarpeista jatkuu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti