tiistai 25. tammikuuta 2011

VIHDOINKIN EDISTYSTÄ

Paljon kiistoja ja hämminkiä aiheuttanut vuodelta 2004 oleva asetus haja-asutusalueiden talousvesien käsittelystä eli lyhyesti hajajätevesiasetus kumotaan ja asiaa koskevat säännökset sisällytetään ympäristönsuojelulakiin. Samalla säännökset muuttuvat niin, että haja-asutusalueiden kiinteistön omistajat voivat tehostaa kiinteistöjensä jätevesien käsittelyä kohtuukustannuksin ja toimivalla tekniikalla. Tätä mieltä on eduskunnan ympäristövaliokunta, joka tänään julkisti asiaa koskevan mietintönsä.

Asian takana on poikkeuksellisen kuuma keskustelu, perustuslakivaliokunnan lausunto nykyisen asetuksen perustuslain vastaisuudesta ja sitä seurannut ympäristövaliokunnan ja ympäristöministeriön tiivis yhteistyö paremman säännöstön aikaansaamiseksi.

Pian täysistuntokäsittelyyn lähtevän lakiesityksen mukaan 68-vuotta täyttäneet hajakiinteistöjen omistajat vapautetaan lain velvoitteista. Esitykseen sisältyy myös mahdollisuus hakea kunnalta poikkeusta lain määräyksistä sosiaalisen suoritusesteen vuoksi.

Nykyisen asetuksen lievemmistä määräyksistä tulee ensi sijainen jätevesien käsittelyn tehostamisen toimeenpanotapa. Nykyisen asetuksen sisältämät tiukemmat vaatimukset voivat koskeva kiinteistön omistajaa, jos kunta päättää ottaa ne käyttöön ns. aroilla alueilla kuten rannoilla ja pohjavesialueilla antamalla omat ympäristönsuojelumääräykset.. Sekä valiokunnan jäsenet että me täällä ministeriössä uskomme, että monessa tapauksessa kiinteistöllä olevat sakokaivot ja parannettu maaperäkäsittely riittävät täyttämään lain puhdistusvaatimukset. Kiinteistöt eroavat joka tapauksessa toisistaan. Mitään ehdotonta standardiratkaisua ei ole, joka sopisi kaikille. Tarvitaan kiinteistökohtaista neuvontaa ja kuntien toimintaa tukevaa ohjeistusta.

Täällä ministeriössä valmistaudumme nyt kumoamaan vanhan jätevesiasetuksen ja laatimaan kuntia koskevat uudet ohjeet. Jätevesien kiinteistökohtainen neuvonta on saamassa sekä viime vuoden lisätalousarviossa ja että tämän vuoden varsinaisessa budjetissa rahaa. Kahden miljoonan raha tuskin vielä riittää, mutta sillä päästään hyvään alkuun.

On laskettu, että hajajätevesimääräykset koskevat n. 300 000 vakituisessa käytössä olevaa kiinteistöä. Osa n iistä vapautuu edellä mainitun ikäpykälän nojalla velvoitteista. Selvää lienee myös, että vain murto-osaan kiinteistöistä tarvitaan kallis, tehdasvalmisteinen putsari. Suurin osa kiinteistönomistajista selviää olennaisesti pienemmillä kustannuksilla.

Kaiken jälkeen voi vain todeta, että vihdoinkin edistystä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti