tiistai 22. marraskuuta 2011

Kun syyllinen on tiedossa, kyllä rikoskin keksitään


Sen jälkeen kun maaseudun valtalehti syytti ympäristöministeriötä aikeista kieltää metsästys luonnonsuojelualueilla, keskustelu metsästyksestä on jatkunut kiivaana. Tuntuu siltä, että ympäristöministeriöön suhtaudutaan metsästysasioissa kuin Stalinin ajan Neuvostoliitossa niihin, jotka pidätettiin: kun syyllinen tunnetaan, kyllä hänelle rikoskin keksitään.

Valtion maille ollaan perustamassa uusia luonnonsuojelualueita. Tämä tapahtuu laajalla säädösvalmistelulla, joka on juuri käynnistymässä. Työ on vasta aluillaan, eikä yhdestäkään alueesta ole vielä tehty päätöstä.

Ympäristöministeriö tekee perustamisasetukset avoimesti, ja ottaa lain valtuussäännösten puitteissa huomioon alueille kohdistuvat erilaiset intressit. Asetuksia tullaan valmistelemaan tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen sekä kuntien kanssa.

Luonnonsuojelualueita voidaan nyt ryhtyä perustamaan, koska luonnonsuojelulakiin täsmennettiin tämän vuoden alussa sitä koskevat periaatteet. Kyse on valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamisesta. Nyt tehtävät päätökset eivät koske jo olemassa olevia luonnonsuojelualueita.

Suurin osa lähivuosien aikana perustettavista luonnonsuojelualueista sijaitsee Pohjois-Suomessa metsästyslain 8 §:n määrittämällä alueella. Näillä alueilla metsästys tulee olemaan pääsääntöisesti sallittua. Etelä-Suomessa sijaitsevilla alueilla metsästäminen taas on ollut vanhastaankin pääsääntöisesti kiellettyä.

Sekä etelässä että pohjoisessa perustamisasetukseen voidaan kuitenkin tehdä tapauskohtaisen harkinnan perusteella metsästyksen sallivia tai kieltäviä poikkeuksia. Alkamassa olevan säädösvalmistelun yhtenä tehtävänä on näiden poikkeusten määrittely. Kaikille luonnonsuojelualueille metsästys ei sovi, vaikka kokonaisuutena uusi luonnonsuojelulaki onkin metsästyksen suhteen aiempaa lakia sallivampi.

Sekä luonnonsuojelulla että metsästyksellä on oma tärkeä roolinsa luonnon kiertokulussa. Näin ajatellaan myös täällä ympäristöministeriössä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti