torstai 11. huhtikuuta 2013

Talvivaara teki sen taas


Talvivaara teki sen taas. Vuotava kipsisakka-allas aiheutti uuden ympäristöongelman aiemmin tapahtuneen lisäksi. Metallipitoista jätettä ei tällä kertaa päässyt valumaan kaivosalueen ulkopuolelle paikallisten asukkaiden kiusaksi, vaan se pystyttiin varastoimaan kaivosalueelle. Alueella on Kainuun Ely-keskuksen tietojen mukaan varastoituna noin 7 miljoonaa kuutiota vettä. Nyt arvioidaan, että kipsisakka-altaasta karkasi noin 400 000 kuutiota jätevettä. Suomen ympäristökeskus ympäristöministeriön pyynnöstä antaa hydrologista apua Kainuun ELY-keskukselle.


Yhtiö on usean kerran hakenut poikkeuslupaa jätevesien juoksuttamiseen ympäröivälle alueelle, toki puhdistettuna. Viimeksi Kainuun ELY-keskus antoi tällaisen luvan viime helmikuussa osalle yhtiön hakemusta vesimäärästä. Loput siirrettiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus puolestaan äskettäin antamalla välipäätöksellään merkittävästi rajoitti yhtiön mahdollisuutta laskea jätevettä etelänpuoleiselle alueelle. Lopullinen päätös ratkennee lähi viikkoina. Parhaillaan Kainuun ELY:n käsittelyssä on taas uusi poikkeuslupahakemus, jossa yhtiö anoo lupaa laskea vesiä, vedoten viikonvaihteessa sattuneeseen uuteen vuotoon. Yhtiö on myös aloittanut heti ilmoituksen annettuaan lisäjuoksutukset, joihin sillä ei ole lupaa. Ollaan siis luvanvastaisessa tilanteessa.

Tiedossani ei ole, miten Kainuun ELY aikoo asian ratkaista. Se voi hyväksyä tai hylätä yhtiön hakemuksen tai siirtää sen lupaviranomaisen käsittelyyn Ouluun. Se voi myös  vaatia yhtiötä heti keskeyttämään lisäjuoksutukset ja edellyttää toiminnanharjoittajaa uhkasakolla tai hallintopakolla palaamaan luvanmukaiseen tilanteeseen. ELY joutuu myös tekemään patoturvallisuuslain mukaisen riskiarvioinnin; kestävätkö padot ja niiden takana olevat vesimassat kevättulvia lumien alkaessa sulaa ilman lisäjuoksutuksia. Yrityksellä pitäisi kaikkia näitä riskitilanteista varten olla kattavat suunnitelmat, mutta vaikuttaa siltä, että ainoa suunnitelma on veden juoksuttaminen ympäröivään luontoon.

Oulun lupaviranomaisilta odotetaan ennen muuta ratkaisu Talvivaaran uuden ympäristöluvan osalta. Saako yritys jatkaa toimintaansa ja jos saa, millaisilla ehdoilla. Oululta odotetaan jätevesien käsittelyyn ja vesien kokonaishallintaan yleisemminkin selkeitä määräyksiä. Oulun päätöksen piti olla valmis jo viime keväänä, mutta uudet kiemurat yhtiön toiminnassa ovat epäilemättä tuoneet mutkia matkaan. Päätöstä ei varmasti helpota viime aikoina julkisuudessa esillä olleet uutiset siitä, että yhtiöllä on yhä vaikeuksia saada ydinprosessinsa, bioliuotusmenetelmä toimimaan asianmukaisesti.

4 kommenttia:

 1. Kainuun Ely-keskus antaa Talvivaaran tehdä ihan mitä vaan,ja asettaa talouden asiat ehdottomasti etusijalle kaikissa Talvivaaraa koskevissa asioissa.Luonnon kannalta asiaa ei edes mietitä.

  VastaaPoista
 2. Kansliapäällikkö Pokka ylittää toimivaltuutensa pyrkiessään tarjoilemaan Kainuun Ely-keskukselle toimintamalleja Talvivaaran kaivoksen valvonnassa.
  Kansliapäällikkön tulisi pidättyä ohjeistamasta edes epäsuorasti itsenäisesti toimivaa viranomaista.

  Toinen huomiota herättävä kohta kirjoituksessa on Pokan poleeminen lause "ainoa suunnitelma on vesien johtaminen luontoon".

  Olisi mielenkiintoista kuulla, mikä on kansliapäällikön esittämä vaihtoehtoinen ratkaisu kaivosalueelle sateen vuoksi kertyneen ylimääräisen veden poistamisessa?

  Kohtalaisen populaaria ja asenteellista tekstiä korkealta viranhaltijalta.

  VastaaPoista
 3. Jos viitsitte paneutua ohessa olevan keskusteluketjun linkkien informaatioon, niin tietämyksenne Talvivaaran toimintatavoista ympäristöasioissa päivittyy reippaasti realistisempaan suuntaan.
  Itse olen kolme kuukautta päätöikseni perehtynyt Talvivaaraan toimintoihin maastossa, Kainuun ELY:ssä, ympäristön asukkaiden keskuudessa, netissä yms.
  Törmäsin useamman kerran rikollisiin tekoihin, joita ei kukaan halua selvittää, joten olen lopettelemassa tutkimuksiani, ennenkuin minut lopetetaan.
  Pystyn kyllä vastaamaan huutoni, sen verran olen hankkinut ja tallentanut tutkimusmateriaaleja.jk

  http://keskustelu.suomi24.fi/node/11429086

  VastaaPoista
 4. On ensiarvoisen tärkeää että virkamiehemme uskaltavat kyseenalaistaa Talvivaaran toiminnan. Kommentoja "asiamiehen" rooli on varmaan olla nimensä mukaisesti TV-asiamies. Kansanedustajamme samoin kuin muut elykeskukset ovat olleet liian pelkokkaita ottamaan kantaa tämän vaikutusvallaltaan suuren toimian tekemisistä. Karhun pesään ei ole menijöitä. Pelkästään puun takaa huutelijoita riittää.
  Talvivaara ei ole valmis satsaamaan vedenpuhdistustekniikkaan jota maailmalla on vaan käärii rahat mieluummin perätaskuunsa.
  Ympäristörikollisten suosiminen näyttää olevan paikallisen elyn yhteinen hyvä yhteiskunnallisesti. Hannele Pokkia lisää suomeen niin äitimaa saa oikeutta!

  VastaaPoista