perjantai 23. huhtikuuta 2010

TÖISEVÄ HAJAJÄTEASETUS

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen selkeyttäminen niin, että asiakaskin, maaseudulla asuva kiinteistön omistaja, ymmärtää, mitä hänen tulisi tehdä, on osoittautunut odotettua töisevämmäksi tehtäväksi.

Viime kesänä ministeri Paula Lehtomäki kutsui emeritus kansliapäällikkö Lauri Tarastin selvitysmiehenä laatimaan ehdotuksen, miten hajajätevesiasetukseen liittyvät täytäntöönpano-ongelmat tulisi ratkaista. Tarasti jätti ehdotuksensa joulun alla.

Selvitysmies lähti ehdotuksissaan siitä, ettei asetuksen tavoitetta muuteta. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että haja-asutusalueilla asuvien kiinteistön omistajien on uudistettava viemäröintijärjestelmänsä vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Tarastin mielestä kiinteistönomistajille oli järjestettävä henkilökohtaista neuvontaa ja yli 70-vuotiaat piti vapauttaa asetuksen velvoitteista.

Tarastin ehdotusten pohjalta ympäristöministeriössä laadittiin täytäntöönpanoasetusehdotus, joka on ollut lausuntokierroksilla. Lausuntopalautteen perusteella osa lausunnonantajista toivoo yhä, että koko asetus kumottaisiin, osa toivoo selkokielisiä ohjeita, miten kiinteistön pitää jätevesiasiansa käytännössä hoitaa, osa toivoo laajempia poikkeusmahdollisuuksia kohtuuttomissa tapauksissa, osa lausunnonantajista on jokseenkin tyytyväinen asetukseen ja katsoo sen tuovan maaseudun kiinteistöt jätevesien osalta nykyaikaan ja vastustaa asetuksen vesittämistä. Valtiovarainministeriö puolestaan näyttää punakynää toiveille saada rahoitusta kiinteistökohtaisen neuvonnan hoitamiseen. Oikeusministeriössä pelätään perustuslaillisia ongelmia, jos ikäihmiset saavat vapautuksen asetuksen velvoitteista.

Lähi päivinä ministeriössä linjataan, mikä polku valitaan. Voin kyllä syvään huokaista ja sanoa, että helpompaa olisi, jos aikanaan olisi tehty kerralla kunnolla.

tiistai 13. huhtikuuta 2010

Vähemmälläkö vähemmän?

ELY:jen uudet ylijohtajat kokoontuivat muutama päivä sitten Lapissa. Paikalla olleet viisitoista johtajaa vakuuttivat työn alkaneen uusissa virastoissa hyvin ja hyvässä hengessä.Meiltä ohjaavien ministeriöiden kansliapäälliköiltä pyydetyt puheenvuorot kertovat mitalin toisen puolen: rahat kaikissa ELY-virastoissa ovat tiukilla. Kukin ministeriön edustaja sai vuorollaan kertoa, mitä hallinnonalan tehtäviä voitaisiin karsia.

Oikeasti ELY-päivillä puhuttiin kuitenkin enemmän erikoistumisesta ja työnjaosta Elyjen välillä, vähemmän tehtävien vähentämisestä . Paljon pohdittiin myös ulkoistamisen mahdollisuuksia.

Kevään aikana myös täällä ympäristöministeriössä mietimme yhdessä oman aluehallinnon edustajien kanssa, mitä saamme yhä vähenevät rahat riittämään siihen, että kaikki välttämätön tulee tehdyksi.