perjantai 11. helmikuuta 2011

VIHERTALOUS JA KAMREERIHENKI

Vihreä talous keskusteluttaa tänä päivänä niin taloustietelijöitä, ympäristötutkijoita, kansainvälisiä järjestöjä kuten YK:ta ja taloudellisen yhteistyön järjestöä OECD:tä, politiikkoja ja hallintoa. Monet maat näkevät talouden viherryttämisen lähes ainoana mahdollisuutena turvata kansalaisilleen hyvinvointia ja talouden kasvua.

Suomen vihreän talouden raportti on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Suomi on asukasta kohti laskettuna luonnonvaroiltaan yksi maailman rikkaimmista maista. Reportin mukaan tavoitteena on, että Suomessa pystytään jatkossa perinteisen sellu- ja pepariteollisuuden rinnalle kehittämään puusta mm. nanoteknologian avulla uutta osaamista ja työtä. Raportissa on käsitelty laajasti myös Suomen vesi- ja mineraalivaroja. Punaisena lankana on, että Suomessakin luonnonvarojen tuhlaus lopetetaan. Sen sijaan luonnonvaroja kierrätetään ja käytetään uudestaan ja pyritään nostamaan jalostusastetta. Tavoitteena on myös, että suomalaisesta luonnonvara-alan osaamisesta kuten puhtaan tuotannon mahdollistavasta ympäristöteknologiasta tulisi entistä vahvempi vientituote. Raportin laativat kolme ministeriötä, maa- ja metsätalous- , työ- ja elinkeino- ja ympäristöministeriö yhdessä.

Raportissa ehdotetaan myös luonnonvara-asioiden parempaa koordinaatiota. Uutta luonnonvaraministeriötä ei ehdoteta perustettavaksi, mutta raportissa toivotaan, että luonnonvara-asioita hoitavat ministeriöt tekisivät tiivistä yhteistyötä. Myös pääministerille valtiokonsernin johtajana haluttaisiin vahvempi rooli. Tähän liittyen on pitkään pidetty esillä ajatusta siitä, että pääministerin johtama talousneuvosto muutettaisiin talous- ja luonnonvaraneuvostoksi. Se kuitenkin edellyttäisi valtiovarainministeriö- ja työmarkkinajärjestövetoisen nykyisen talousneuvoston kokoonpanoon muutoksia.

Kansanedustajat ovat lukeneet raporttia "Älykäs ja kestävä luonnonvaratalous" kiinnostuneina. Kysymys, joka esitetään, kuuluu, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Juuri muuta vastausta vaalikauden tässä vaiheessa ei voi antaa kuin sen, että kaikki riippuu seuraavasta hallituksesta ja sen ohjelmasta.

Toivottavasti nyt valtiontaloudessa vahvasti vallalla oleva "kamreerihenki" ja jatkuva keskustelu julkisen velan pienentämisestä ei kokonaan halvaannuta julkisen sektorin mahdollisuuksia olla edesauttamassa talouden ja työllisyyden uusia avauksia. Voi hyvin olettaa, että vihreän talouden eteenpäinvienti edellyttää niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta myös satsauksia.