maanantai 26. marraskuuta 2012

Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu


Ympäristönsuojelulain uudistamista koskeva ehdotus lähti laajalle lausuntokierrokselle runsas viikko sitten.  Ehdotus on hallitusohjelmaan sisältyvän ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen ensimmäinen laaja osauudistus, jolla toimeenpannaan Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin määräykset, saatetaan ympäristönsuojelulaki vastaamaan perustuslain määräyksiä ja säädetään ympäristölupien valvonta maksulliseksi. Lakipaketti sisältää myös säännöksen siitä, miten luontoarvot voidaan ottaa paremmin huomioon ympäristölupia käsiteltäessä.

Lakiuudistusta valmisteltiin laajalla joukolla, jossa ovat olleet mukana niin teollisuuden, maaseudun kuin ympäristönsuojelun järjestöt, kuntaliitto ja keskeiset ministeriöt. Lausuntokierroksella olevaan lakiesitykseen sisältyy myös eriäviä mielipiteitä, mikä takaa, että keskustelu uudistuksen sisällöstä jatkuu.

Nyt on kysytty, miten ympäristönsuojelulain muuttamisessa on otettu huomioon kasvavan kaivosteollisuuden ympäristönsuojeluasiat. Lyhyesti voi sanoa, että varsin hyvin. Teollisuutta koskevat tiukkenevat päästömääräykset ja vaatimus parhaan käytettävissä olevan teknologian käyttämisestä koskevat myös kaivostoiminnan tehtaita. Uutena asiana lakiehdotus tuo ympäristölupien valvonnan maksullisuuden. Samalla lakiehdotus tehostaa ympäristönsuojelun valvontaa lisäämällä sen suunnitelmallisuutta ja käyttämällä riskiarviointia.

Valvontamaksuja on jo nykyään käytössä muun muassa rakennusvalvonnassa, terveydensuojelussa ja elintarvikehygieniassa. Maksun avulla ELY-keskukset ja kunnat voivat turvata ympäristönsuojelun voimavaroja.

Talvivaaran ympäristövahinkoa selvitetään parhaillaan usealla taholla. Asialla on Onnettomuustutkintakeskus, ympäristöministeriön selvittäjät ja poliisi. Aikanaan kuulemme, millaisia suosituksia selvittäjät antavat muun muassa lainsäädännön kehittämiselle. Kaivosasiat koskevat useaa ministeriötä ja niiden alaista hallintoa: kaivosluvat ja kemikaalien valvonta työvoima- ja elinkeinoministeriötä, kaivospatojen turvallisuus maa- ja metsätalousministeriötä ja ympäristöluvat ympäristöministeriötä sekä AVE:ja ja ELY:jä, ihmisten terveyteen liittyvät asiat sosiaali- ja terveysministeriötä ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitosta. Säteilyturvaasioista vastaa Säteilyturvakeskus.

Ympäristönsuojelulain uudistus jatkuu.  Hallitusohjelmassakin kirjattu päällekkäisyyksien purkaminen ja lupamenettelyjen joustavoittaminen ovat toisen osauudistuksen asioita. Tässä yhteydessä mahdolliset lisätarpeet kaivosten ympäristöasioiden parantamiseksi voidaan ottaa huomioon.

tiistai 13. marraskuuta 2012

Talvivaara


Talvivaaran kaivos on vuotanut jätevesiään jo runsaan viikon. Jo nyt on selvää, että Talvivaaran päästöt ovat aiheuttaneet paikallisille asukkaille ja ympäröivälle luonnolle mittavat vahingot. Se on myös käynyt ilmi, ettei kaivosyhtiö ole rakentanut vesivarastojensa pohjia sellaisiksi, että ne kestäisivät niin suuret vesimassat kuin niihin on säilötty. Vuotavaa vettä on viikon aikana ohjattu myös uusiin tilapäisaltaisiin, joita ei ole pohjattu mitenkään.
Vuosikymmenet yritysten lupa-asiat ja niiden valvonta on käsitelty aluehallinnossa. Sieltä on löytynyt asiantuntemusta ja kykyä valvoa yritysten ympäristölupia. Eikä valvovan virkamiehet ole tarvinnut miettiä, haluaako yritys toimia luvan ja siinä määrättyjen ehtojen mukaan. Päinvastoin: suomalaiset suuryritykset ovat ylpeilleet edistyksellisestä luontoa  ja energiaa säästävästä ympäristöteknologiasta. Talvivaaran päästöt ovat sellaista, jota Suomessa ei ole vuosikymmeniin koettu.
Ympäristöministeriössä emme jätä Kainuun ELY-keskustan yksin selvittämään pitkittynyttä jätevesikriisiä. Ministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat ovat aluehallinnon apuna ja tukena asian hoitamisessa. Olemme myös yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa hankkineet Kainuuseen lisävahvistusta valvontaan muista ELY-keskuksista.  
Paitsi kainuulaisia kaikkia suomalaisia kiinnostava kysymys on, pystyykö kaivos saamaan vesiasiansa asianmukaisella tavalla hallintaan ja toimintansa luvan edellyttämään tilaan. Tämän asian arvioimisen tueksi Kainuun ELY on saamassa riippumatonta teknistä asiantuntemusta. Ennen kuin yhtiö on esittänyt näihin kysymyksiin tyydyttävän ratkaisun, kaivos metallitehtaineen joutaa seistä.
Hämmentävää on ollut kuulla , että kaivoksen sulkeminen ei pysäytä ympäristön saastumista. Talvivaarassa käytössä oleva metallien bioliuotustekniikka toimii kaiken aikaa kaivosalueella olevissa kivikasoissa. Ei ihme, että muuan ympäristöaktivisti tämän kuullessaan  tokaisi: tämähän on kuin valitsisi ruton ja koleran väliltä.

perjantai 2. marraskuuta 2012

Sinisiä ajatuksia


Eilen iltapäivällä Säätytalossa oli koolla salillinen väkeä pääministeri Jyrki Kataisen johdolla. Paikalla oli niin yritysjohtoa, yliopistoväkeä kuin virkamiehiä, poliitikkoja ja lehdistön edustajia.Tilaisuudessa esiteltiin hallituksen tulevaisuusselontekoa varten tilaaman tutkimushankkeen "Kestävän kehityksen malli" ensimmäistä tuotosta, Sinistä kirjaa, joka on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuillakin.

Säätytalossa kirjasen esitteli seitsenhenkinen kansainvälinen tiedemiesryhmä, jonka suomalaisena johtajana toimii professori Pekka Himanen. Tutkijaryhmä jatkaa työtään ja ensi vuoden lopulla kestävän kehityksen mallit kootaan kirjaksi.

Mitä Säätytalon tilaisuudessa kuultiin? Meille selostettiin kovin tuttuja synkkiä tunnuslukuja. Kulutamme jo nyt puolitoista maapalloa. Kohta kahdenkaan maapallon luonnonvarojen tuotto ei riitä. Maamme väestö ikääntyy ja nuorten määrä pienenee. Euroopan talous on kriisissä.  - Suomessa on pimeää, mutta toivoa, kiteytti Euroopan ja euron näkymiä käsitellyt professori Manuel Castells, toinen tutkimushankkeen johtajista.

Saimmeko sitten kuulla niitä sinisiä ajatuksia, ainespuita, joihin Suomi voisi tulevaisuutensa rakentaa? Himanen kyllä piirsi laajoja kaaria, mistä miljardeja euroja jatkossa sataa Suomelle. Vielä ne aihiot tuntuivat kovin keskeneräisiltä. Niihin ei päässyt oikeasti kiinni.

Säätytalossa oli koolla varmasti paljon niitä, jotka tietävät asioista ja voivat vaikuttaa.
Olisin kuitenkin ollut ilahtunut, jos Säätytalolta olisi ollut suora yhteys vaikkapa johonkin Suomen lukioon, jossa nuoret , tutustuttuaan etukäteen Siniseen kirjaan, olisivat voineet tuoda omat näkemyksensä. Nuortenhan on tulevaisuus.