keskiviikko 22. elokuuta 2012

Ydintoimintoja miettimään


Valtionvarainministeriö järjesti pari päivää sitten seminaarin, jonka annettiin ohjeet ministeriöille, miten hallitusohjelmassa päätetty ja kaikkia ministeriöitä ja niiden alaista hallintoa koskeva vaikuttavuus- ja tuloksellisuustyö tehdään.
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusprojektia (VATU) johtaa ministeri Jutta Urpilaisen poliittinen valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Tarkoituksena on, että jokaisessa ministeriössä tehtäisiin arvio, mitkä ovat ministeriön ydintehtäviä ja mitä voidaan jättää tekemättä.

Tehtävien karsintaa  ulkoistamalla ja rakenteita saneeraamalla on toki tehty valtiolla jo pitkään. Nyt valtiovarainministeriö haluaa, että ministeriöiden ehdotukset ovat yhdenmukaisia tai ainakin laadittu samanlaiselle lomakkeelle.
Valtion henkilöstön piirissä tuntuu olevan varsin yksituumainen käsitys siitä, että tehtävät eivät ole vähentyneet siinä tahdissa kuin henkilöstö vuonna 2005 alkanutta ja vuoteen 2015 jatkuvan tuottavuusohjelma a toimeenpantaessa. Tehtäviä on jouduttu jakamaan jäljelle jääville virkamiehille ja – naisille, mikä on merkinnyt työtahdin kiristymistä. Tällaiselta tilanne tuntuu myös täällä ympäristöministeriössä. YM:n toimintaan vaikuttaa Euroopan unionin lainsäädännön ja muiden toimeksiantojen hulppea määrä. EU:lla on vielä tapana määrätä kireät aikataulut omien ohjelmiensa ja direktiiviensä toimeenpanolle. Laiminlyöjiä uhataan sakoilla. Tehtäviä on pyritty asettamaan tärkeysjärjestykseen sekä ministeriössä että ELY:jen ympäristövastuualueilla. Työmäärä ei kuitenkaan merkittävästi ole vähentynyt.

Nyt on valtiovarainministeriössä keksitty VATU-ohjelmaan määrällinen tavoite, jonka nähtävästi arvellaan pakottavan kaikki miettimään, mitä tehtäviä on jätettävä tekemättä. VM:n hallinnonkehittäjät edellyttävät, että jokaisessa ministeriössä mietitään, mitä tehtäviä voidaan tehdä sitten, kun ministeriön pääluokan menoista on leikattu 10 prosenttia. Valtiosihteeri Santamäki-Vuori puhui mielikuvaharjoituksesta, kun seminaarissa 10 prosentin leikkauksesta tuli kysymyksiä. Mielikuva tai ei: tämäkin asia on selvitettävä. Tällä valtion velkaantumisvauhdilla taitaa muutenkin olla  tulevina vuosina luvassa pelkkiä leikkauksia.