torstai 30. syyskuuta 2010

HOMMA HANSKASSA

Ympäristöministeriön aluehallinnon ja kuntien perinteinen alueellinen neuvottelupäivä pidettiin eilen Saariselällä Inarissa. Ympäristöministeriön aluehallintoviranomainen eli Lapin ELY-keskus oli järjestänyt asiapitoisen istunnon, johon osallistui rakennusvalvonnan viranhaltijoita ja kuntien luottamusjohtoa kaikista Lapin 21 kunnasta. Paikalla oli puolentoista sataa ympäristöministeriön ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista kiinnostunutta naista ja miestä.

Päivän aikana kuultiin mm. Lapin ELY:keskuksen vesiasioiden tarkastajan harvinaisen selkokielinen esityksen hajavesijäteasetuksen toimeenpanosta Lapissa. Lapin ympäristökeskuksen aloittamana ja ELY:keskuksen jatkamana ympäristövirkamiehet ovat järjestäneet hajajätevesiasioiden neuvontaa kaikissa Lapin kunnissa ja kartoittaneet kuntakohtaisesti asetuksen toimeenpanon vaiheen.

Lappilaisten mielestä asetuksen toimeenpanoa on eniten vaikeuttanut julkisuudessa jatkuvasti käyty keskustelu, josko asetus kuitenkin kumottaisiin. Lapin ELY:n käsitys on, että yli 90 prosentissa asetuksen piirissä olevista lappilaisten kiinteistöistä uudet määräykset saadaan kuntoon maaperäkäsittelyllä. Kalliita tehdasvalmisteisia laitteita tarvitaan vain poikkeustapauksessa.

Lapissa toimenpiteitä tarvitaan n. 14 000 pysyvästi asutulla kiinteistöllä, joista n. 1000 on asiansa jo hoitanut kuntoon. Lisäksi toimia tarvitaan noin 6000 vapaa-ajankiinteistöllä, joista noin 400 on hoitanut asetuksen edellyttämän jätevesien käsittelyn tehostamisen..Hallituksen viime viikolla tekemä päätös yli 68 vuotta täyttäneiden vapauttamisesta asetuksen määräyksistä, pudottaa Lapin lukuja usealla tuhannella. Tästä ei ole vielä käytettävissä tietoja.

Lappilaisvirkamiesten mielestä harvan asutuilla alueilla kuten Lapissa kuntien olisi nopeasti saatettava voimaan ympäristömääräykset, joilla jätevesien käsittelyn tehostaminen voidaan hoitaa asetuksen sallimilla lievemmillä määräyksillä. Ministeriö sai moitteita siitä , ettei se ole tarpeeksi selkokielellä ohjeistanut kuntia antamaan näitä määräyksiä.. Vieläkään ei tosin ole myöhäistä, sanottiin.

Lapissa homma tuntui olevan hanskassa. Eivätkä hanskat olleet hukassa.

keskiviikko 22. syyskuuta 2010

VIELÄKIN JÄTEVESISTÄ

Tänään ympäristöministeri Paula Lehtomäki tuo valtioneuvostoon ympäristösuojelulain muutoksen, jolla ikäihmiset vapautetaan asetuksen velvoitteista. Laissa ehdotettu 68 vuoden ikä tuli oikeusministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Naapuriministeriön perustuslakiasiantuntijat katsoivat, että ikäihmisiä voidaan kohdella eri tavalla, jos siitä lailla säädetään. Muutoin lainmuutoksella täsmennetään niitä tapauksia, joissa kunnan päätöksellä asetuksen määräyksistä voidaan poiketa.

Syksyn aikana on lehtien palstoilla kiivaasti keskusteltu siitä, johdettiinko vuonna 2003 asetuksen antanut ympäristöministeri Jan Erik Enestam harhaan.

Perusasiasta eli siitä, että asetuksella velvoitetaan viemäriverkkojen ulkopuolella olevat kiinteistöt tehostamaan jätevesien käsittelyä, tuskin kenelläkään asetuksen laatijoilla tai hyväksyjällä oli epäselvyyttä. Kustannukset arvioitiin nykytietämykseen verrattuna selvästi alakanttiin. Tähän saattaa olla syynä se, että jätevesien käsittelyn tehostamisen uskottiin pääasiassa tapahtuvan maapuhdistamo/imeytyskenttä ratkaisuilla. 2000-luvun alkupuolella ei myöskään voinut olla käsitystä siitä, kuinka näyttävästi tehdasvalmisteisten laitteiden valmistajat kampanjoivat omia , huomattavasti maapuhdistamoa kalliimpia laitteitaan. 10 000 euroa maksava tehdasvalmisteinen laite ei todellakaan ole asetuksen ykkösvaihtoehto, vaan jokainen kiinteistönomistaja valitsee omiin olosuhteisiin parhaiten sopivan ja kustannustehokkaimman puhdistustavan. Virkamiehet eivät johtaneet ministeriä tahallaan harhaan, niin kuin nyt väitetään.

Sen sijaan asetuksen täytäntöönpanosta ei huolehdittu kunnolla. Kun tehostettu jäteveden käsittely koskee noin miljoonaa suomalaista ja satoja tuhansia kiinteistöjä, asetuksen tueksi olisi tarvittu jo alun alkaen kiinteistökohtaista neuvontaa ja kuntien ohjeistamista. Nyt eduskunnan antamalla määrärahalla kiinteistökohtainen neuvontaa päästään kunnolla aloittamaan. Kuntien päätöksenteon tueksi valmistui vuoden alussa opas.

Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyä tehostamalla ei pelasteta Itämerta, mutta omien lähivesien kunnolle toimenpiteillä on merkitystä.

perjantai 10. syyskuuta 2010


METSÄHALLITUS ALOITTI YT-MENETTELYNSamalla kellonlyömällä, kun hallitus julkisti ehdotuksensa ensi vuoden valtion tulo- ja menoarvioksi, metsähallitus ilmoitti aloittavansa YT-neuvottelut, koska budjetti leikkaa metsähallituksen luontopalveluiden rahoitusta kolmella miljoonalla eurolla. Niistä kaksi miinusmiljoonaa on ympäristöministeriön ja yksi maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa. Menojen leikkauksilla hallitus tasapainottaa budjettiaan. Kun uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen ehdotetaan lisää rahaa, joltakin toiselta momentilta sitä leikataan. Ympäristöministeriön osalta hallitus kohdisti vähennyksen metsähallituksen toimintamenoihin.

Metsähallituksen mielestä rahoituksessa syntynyt aukko edellyttää noin 60 henkilötyövuoden vähentämistä luontopalveluista.

Hallitus ehdotus ensi vuoden valtion tulo- ja menoarvioksi on vain ehdotus. Lopullinen sanan siitä sanoo eduskunta. Nähtävästi liikelaitoksessakin osataan ynnätä nämä asiat yhteen. Kiireesti aloitetulla yt-menettelyllä haluttanee vaikuttaa kansanedustajien päätöksentekoon.

Leikkaukset ovat epäilemättä kova pala metsähallituksen luontopalveluille. Kun metsähallitus koko konsernilla menee tällä hetkellä kohtuullisen hyvin, kysymys, joka liikelaitokselle usein lähi päivinä esitetään, tulee olemaan, eikö luontopalveluiden henkilöstölle löytyisi järkevää tekemistä laitoksen liiketoimintojen puolelta..

torstai 2. syyskuuta 2010

Metsähallituksessa huolestuttiin

Hallituksen tulo- ja menoarvioesitys on julkinen vasta ensi viikolla, kun se annetaan eduskunnalle. Tästä huolimatta keskustelu julkisuudessa olleiden budjettiesityksen yksityiskohdista käy jo kiivaana.

Valtion tulo- ja menoarvioesitykseen sekä maa- ja metsätalousministeriön että ympäristöministeriön pääluokkaan metsähallituksen momentille sisältyvät leikkaukset herättävät ahdistusta metsähallituksen luontopalveluissa ja sen henkilökunnassa. Siellä ollaan virittelemässä jo irtisanomispuheita.

Budjettiesityksen leikkaukset johtuvat siitä, että talousarvioon esitetyt lisärahat uusiutuvan energian tuesta ja eräistä liikenneinvestoinneista rahoitetaan kohdentamalla budjetin sisällä menoja uudelleen. Kaikki ministeriöt osallistuvat näihin säästötalkoisiin. Ympäristöministeriön osalle tästä paketista koitui 2 miljoonan euron lisäleikkaus, jonka valtiovarainministeriö kohdisti metsähallituksen toimintaan. Tämän lisäksi kaikkien ministeriöiden toimintamenoja leikataan tämän vuoden tapaan myös ensi vuonna.

Ympäristöministeriö on pyytänyt metsähallituksen selvitystä laitoksen ja sen luontopalveluiden tämän hetken henkilöstötilanteesta ja sen kehityksestä. Selvitysten jälkeen taloustilannetta on tarkoitus käsitellä yhteisessä neuvottelussa.