maanantai 9. kesäkuuta 2014

EI EHITÄ


Ympäristönsuojelulain uudistus on eduskunnassa loppusuoralla. Muutama päivä sitten eduskunta sai käsiteltäväkseen ilmastolain. Ympäristöministeriön osalta hallitusohjelman keskeiset lakiesitykset ovat siten toteutumassa. Ministeriössä on kyllä päätetty juoda asian kunniaksi kakkukahvit, mutta sopivan aikataulun löytyminen on osoittautunut vähän haasteelliseksi. Ei kuulemma ehitä, kun on niin paljon vielä valmisteltavia asioita.

Totta on, että Kataisen hallituksen rakennepoliittinen ohjelman toteuttamiseksi on vielä tekemistä. Ympäristöministeriön osalta erityisesti odotetaan, miten pystymme lyhentämään ympäristölupien käsittelyä ja muutenkin jouhevoittamaan lupaprosesseja.

Suomi on ympäristölupien luvattu maa. Meillä vaaditaan monessa sellaisessakin asiassa viranomaisen myöntämä lupa, joka muualla Euroopassa hoidetaan kevyemmällä menettelyllä.
Lupajärjestelmä on myös vuodesta toiseen pysynyt pääpirteittäin sisällöltään samanlaisena.

Ympäristönsuojelulain kakkosvaihe pohtii nyt , mitä lupajärjestelmän keventämiseksi vielä tällä vaalikaudella voidaan tehdä.
Erityisen tarkastelun kohteena ovat  kotieläinluvat, sillä määrällisesti juuri kotieläinlupia käsitellään sekä kunnissa että lupaviranomaisissa eniten.  Kotieläinlupien käsittelyn keventämistä on valmistellut työryhmä, jossa on edustettuina sekä keskeiset viranomaiset että etujärjestöt. Ehdotus valmistuu aivan lähi aikoina.  Maa-aines- sekä ympäristölupien yhdistämistä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn alussa.

Menossa ovat myös Elinkeinoelämän keskusliiton ja ympäristöministeriön yhteiset talkoot, joissa tavoitteena on lisätä viranomaisten ja toiminnanharjoittajien vuoropuhelua niin, että sitäkin kautta lupakäsittelyt lyhenisivät. 

Täällä ympäristöhallinnossa odotamme myös sitä, että valtiovarainministeriö lupauksensa mukaan lisää valtion ympäristölupaviranomaisiin, AVEihin ruuhkanpurkajia lisämäärärahalla.

Varmaa lienee, että lupajärjestelmän keventämisessä riittää työtä seuraavallekin hallitukselle.