keskiviikko 25. toukokuuta 2011

HALLITUSNEUVOTTELUT ... JATKUVAT

Hallitusneuvotteluista ei tiedotusvälineillä ole viime päivinä ollut kerrottavanaan mitään uutta. Ei sen puoleen meillä virkamiehilläkään. Pistäytyessäni itse perjantai-iltapäivällä ympäristöryhmän kuultavana, totesin, että joukko koostui kovanluokan ympäristöpolitiikan ammattilaisista. Mitään sellaista, mitä porukassa ei jo tiedetty, en ympäristöhallinnosta pystynyt kertomaan, korkeintaan vahvistamaan tai täsmentämään faktoja. Tavoitteetkin, millaista ympäristöpolitiikkaa tarvitaan, tuntuivat olevan jo hahmoteltuina. Ryhmän jäsenet ovat viime päivinä tarkistaneet faktoja ministeriön virkamiehiltä, mutta muutoin työ on sujunut Säätytalon seinien sisällä täyden mediahiljaisuuden vallitessa.

Mielenkiintoista on, että ilmastoasioita käsitellään omassa ryhmässä. Tämä on uutta verrattuna aikaisempiin hallitusneuvotteluihin. Tämä kertonee ilmastoasioiden merkityksestä.

Ympäristöministeriöllä on myös historiansa aikana ensimmäistä kertaa "oma hallitusneuvottelija". Vasemmistoliiton neuvottelijoiden ryhmään kuuluu myös talon virkamiehistä ympäristöneuvos Sauli Rouhinen. Myös Sauli on noudattanut tiukkaa tiedotuslinjaa. Omillekaan ei kerrota enempää. Tämä on tietenkin välttämätöntä. Olen kuitenkin varma, että laaja-alaisena ympäristöpolitiikan asiantuntijana hänen mielipiteillään on hallitusneuvotteluissa painoa.

Toivottavasti hallitusneuvottelut saadaan pian päätökseen ja ministeriöille uudet emännät ja isännät.

keskiviikko 18. toukokuuta 2011

Vihreän talouden ympäristökonferenssi Pietarissa

Eilen Pietarissa järjestettiin suuri vihreän talouden ympäristökonferenssi. Paikalla oli runsaasti Venäjän duuman ja liittoneuvoston poliitikkoja, ympäristöhallintoa sekä entisten IVY-maiden edustajia. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä YK:n taloudellisen kehityksen järjestön UNIDO:n kanssa, mutta mukana oli myös edustajia Euroopan neuvostosta. Tanskan ympäristöministeri Karen Elleman puhui tilaisuudessa tanskalaisesta puhtaan teknologian osaamisesta. Suomen puheenvuorossa toin esille huolemme Pietarin jättikanaloiden aiheuttamista ympäristöriskeistä.

Juuri äsken meidänkin tiedostusvälineet uutisoivat kanalan lietealtaan padon pettäneen ja aiheuttaneen ravinnepäästön Laatokkaan. Päästön suuruusluokka lienee saman verran kuin Suomen teollisuuden vuotuinen ravinnekuorma vesistöihin. Tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Venäjän liittoneuvoston varapuheenjohtaja Svetlana Orlova myönsi Leningradin alueen maatalouden aiheuttamat ongelmat ja toivoi asioille ratkaisua kansainvälisen yhteistyön avulla. Sitä mekin täällä Suomessa toivomme.

maanantai 2. toukokuuta 2011

Hallitusneuvottelujen alkamista odotellessa

Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Jyrki Katainen saa tänään vastaukset eduskuntaryhmille esittämiinsä kysymyksiin. Hallitustunnustelija on myös saanut käyttöönsä ministeriöissä virkatyönä valmistellut tulevaisuuskatsaukset sekä menoinventaariot. Tulevaisuuskatsaukset sisältävät suuren joukon valmistelussa olevia uusia lakeja ja lainmuutoksia. On tehty myös lista "pakkopullasta"; kansallisesta lainsäädännöstä, jota on vaalikauden aikana muutettava EU:n lainsäädännön johdosta.

Valtioneuvosto kanslia pyysi myös ministeriöiltä ehdotukset konsernitason hankkeiksi, toisin sanoen hankkeista, joiden eteenpäin viemiseen tarvitaan usean ministeriön yhteistyötä ja voimavaroja. Ympäristöhallinnossa, työvoima- ja elinkeinoministeriössä samoin kuin maa- ja metsätalousministeriössä nähdään tärkeänä, että tulevalla vaalikaudella hallitus toteuttaisi toimia, joilla luodaan uusia työpaikkoja kestävällä tavalla hyödyntäen omia luonnonvarojamme. Ministeriöiden virkakunnan mielestä pääministerin olisi otettava aloite Vihreän talouden edistämisessä.

Hallitusneuvottelujen toden teolla käynnistyttyä nähdään, mikä merkitys ministeriöiden esivalmistelulla on. Tiedossa on, että myös puoluetoimistoissa on rustattuhallitusohjelmaa varten huolella ja asiantuntemuksella suuntapapereita.

Ministeriöiden menoinventaariot ovat puolestaan uusi nimitys leikkauslistoille , joita valtiontalouden tasapainottamiseksi joka tapauksessa tulevina vuosina tarvitaan. Ministeriöiden virkatyönä laaditut inventaariot ovat olleet jo usean viikon ajan luettavissa valtioneuvoston kanslian nettisivuilta.. Sen sijaan paperi, mikä ei ole sieltä luettavissa , on valtiovarainministeriön virkamiesten oma menoinventaario. Se on kuulemma luovutettu vain hallitustunnustelijan käyttöön, eikä siitä anneta tietoja ulkopuolisille.

Tämä on ensimmäinen raporttini hallitusneuvottelujen tiimoilta. Tulevien päivien tapahtumia täällä ministeriöissä seurataan suurella kiinnostuksella.