torstai 12. syyskuuta 2013

LNG-terminaali


Ilmassa oli maaottelun tuntua, kun virkamiesjoukolla kävimme eilen Tallinnassa neuvottelemassa Inkoon LNG-terminaalin rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arvioinnista. Gasum Oy suunnittelee rakentavansa nesteytetylle maakaasulle eli LNG::lle terminaalin joko Inkooseen tai Porvoon Tolkkiseen. Tarkoituksena on, että terminaali yhdistettäisiin Keski-Euroopan maakaasuverkkoon rakentamalla putki meren alitse Viroon.

Euroopan unioni on luvannut rahoitusta terminaalihankkeelle, koska maakaasuverkon vahvistaminen on EU:n energian saannin turvaamiselle tärkeää. Itäisen Suomenlahden terminaalin paikasta kilpailevat Suomi ja Viro. Viro on tarjonnut terminaalin paikaksi Paldiskia. Koska Viro ja Suomi eivät päässeet yksimielisyyteen terminaalin paikasta, asia on siirtynyt komission ratkaistavaksi. Päätöksen on luvattu valmistuvan syksyn aikana.

Suomen molempien terminaalivaihtoehtojen ; Porvoon ja Inkoon osalta Uudenmaan ELY-keskus antoi viime viikolla oman lausuntonsa. Lausunnon mukaan Gasum Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostus molempien terminaalivaihtoehtojen osalta täyttää sille asetetut sisältövaatimukset. YVA on siis kunnossa ja hankkeen toteuttaja Gasum Oy, joka on asettunut Inkoon kannalle, voi edistää hanketta lupamenettelyn ja teknisen suunnittelun osalta.

Viron ympäristöministeriö ei ole ollut samaa mieltä suomalaisten merenkulkun, liikenteen ja ympäristöviranomaisten kanssa. Virolaiset ovat katsoneet, ettei Inkoo sovellu LNG-terminaaliksi, vaan terminaalin oikea paikka on Paldiski. Viron ympäristöministeriö on vedonnut elinkeinoministeriönsä tutkimukseen, jossa viitataan mm. Inkoon sataman suuriin ruoppaustarpeisiin sekä vaikeisiin tuuli- ja jääolosuhteisiin . Eilen Tallinassa selvisi, että elinkeinoministeriön tutkimuksen pohjatiedot oli kerännyt Paldiskiin LNG-hanketta puuhaava yritys.  Sen sijaan Viron meriturvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla ei ole ollut Suomen hankkeesta huomautettavaa. Varsinaisia ympäristöongelmia Inkooseen ei virolaisten ympäristöviranomaistenkaan mielestä liittynyt, mutta Inkoon sataman huonommuudesta ja Paldiskin paremmuudesta tilaisuudessa keskusteltiin runsaasti. Paldiskin osalta ympäristövaikutusten arviointi on Virossa vielä käynnissä, joten Suomen hanke on sitä nyt hieman edellä.

Suomalaiset tuntuvat luottavan siihen, että asiakysymykset ratkaisevat ja parempi hanke voittaa. Voi kuitenkin olla, että EU:m pöydissä politiikka painaa asioita enemmän.