maanantai 20. kesäkuuta 2011

Hallitusohjelmasta

Tulevan hallituksen ohjelma on pitkä ja yksityiskohtainen peräti 89 sivua. Olennainen asia taitaa kuitenkin olla menoinventaario, joka on ohjelman liitteenä. Siitä selviää, millaisilla voimavaroilla tulevalla vaalikaudella valtion hallinnossa eri tehtäviä hoidetaan.

Liitteestä selviää, että julkisen talouden menoja leikataan, hallitus aloittaa valtion henkilöstöä koskevan uuden tuottavuusohjelman; vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sekä käynnistää valtion keskushallinnon uudistamistarpeista selvityksen. Valtion tutkimuslaitoksia kootaan yhteen ja selkeytetään työnjakoa tiedeyliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä. Muutoksia on siis alkavalla vaalikaudella luvassa. Mitään uutta ja ennalta-arvaamatonta kirjauksiin ei toki sisälly. Valtionhallinnossa on jo totuttu tiukkaan menokuriin.

Ympäristöasiat ovat hallitusohjelmassa otettu hyvin huomioon, eikä vain ympäristöministeriön pääluokassa vaan myös työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitteissa. Hallitus lupaa tehostaa Itämeren ja vesiensuojelua, jatkaa Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman, Metson toimeenpanoa, sekä toteuttaa soiden ja turvemaiden suojelua uudella ohjelmalla. Ministeriön mittavin lainuudistushanke tällä vaalikaudella tulee olemaan ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus.

Luonnonsuojelualueiden hankinta, Itämeren suojeluun ja metsähallituksen luontopalvelut saavat lisää rahaa. Se on jotain se, näinä aikoina, kun valtion budjetit ovat niukat.

Hallitus aikoo myös perustaa riippumattoman ja monitieteellisen ilmastopaneelin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käyttöön ohjeelliset päästöbudjetit, joilla voidaan edetä ilmanpäästöjen alentamisessa. Erityisen ilmastolain säätämisestä laaditaan selvitys.

Asuntopolitiikassa jatkuu työ energiapihin rakentamisen ja maankäytön edistämiseksi. Vaalikauden tärkeä säädösuudistus tällä sektorilla tulee olemaan korjausrakentamiselle asetettavat energiatehokkuusvaatimukset. Niiden osalta hallitusohjelmassa on merkitty reunaehdoksi, että uusien vaatimusten toteuttamisen tulee olla taloudellisesti kustannustehokasta. Myös tavoite yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä on hallituksen ohjelmassa keskeisellä sijalla.

Ympäristöministeriön pääluokalle tulevat menoleikkaukset kohdistuvat rakennusten korjaustoimintaan sekä vanhojen hissien korjausavustuksiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti