torstai 16. helmikuuta 2012

OHITUSKAISTA SUURILLE INVESTOINNEILLE ?OHITUSKAISTA SUURILLE INVESTOINNEILLE ?

Eilen elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle luovutetussa selvitysmiehen raportissa ehdotetaan mm "hyville yrityksille ohituskaistaa, jolla lupamenettelyä nopeutetaan. Selvitysmies tarkoittanee ehdotuksellaan mm. ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristö- ja rakennuslupia. Ehdotus sisältyy laajempaan kokonaisuuteen, jolla pyritään edistämään investointeja Suomessa.

Elinkeinoelämä on selvitysmiehen, vuorineuvos Jorma Elorannan ehdotuksista innoissaan.

Minulle ohituskaista tuo mieleen vesirakentamisessa pitkään Suomessa olleen käytännön, jossa voimayhtiöt hakivat silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa toimineelta valtion vesivoimatoimikunnalta poikkeusluvat jokien patoamiseen. Ministeriön virkamiehet ratkaisivat luvat joutuisasti, eikä niitä kertaakaan evätty. Sen sijaan vahingonkärsijät joutuivat odottamaan hankkeen vaikutusten arviointia ja päätöksiä korvauksista usein vuosikymmeniä, sillä luvat ja korvaukset ratkaistaan jälkikäteen, usein vasta sitten kun voimalaitos oli jo rakennettu. Tämä ohituskaista oli voimayhtiöiden käytössä neljännesvuosisadan, 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun, kunnes 1960-luvun alussa voimaan tullut vesilaki velvoitti voimayhtiöt hankkimaan hankkeilleen ensin luvat ennen kuin niitä voitiin ryhtyä toteuttamaan. Vesivoimatoimikunnan poikkeusluvilla on rakennettu mm. Porttipahdan ja Lokan tekoaltaat..

Sivistysyhteiskunnassa hankkeiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen kuin investoinnille myönnetään lupa. Ohituskaista on kuin katsoisi peräpeiliin

1 kommentti:

  1. Juuri näin.
    Näkisin kuitenkin tarvetta lupa- ja YVA-menettelyiden virtaviivaistamiselle. Mentetelyt ovat raskaita ja aikaavieviä. Virtaviivaistaminen ei tarkoita lupaehtojen löysentämistä, vaan itse menettelyn yksinkertaistamista.
    Oikotie tai ohituskaista on tässä väärä sana koska se kertoo jonkin asian kiertämisestä.

    VastaaPoista