maanantai 28. tammikuuta 2013

Ympäristönsuojelulaki ja heijastuksia Amerikan maalta


Kävin katsomassa lauantaina Helsingin dokumenttielokuvafestivaalien (DocPoint) yhteydessä näytetyn amerikkalaisen Josh Foxin elokuvan ”Gasland”, joka kertoo USA:n liuskekaasutuotannosta. Elokuvassa kuvataan, kuinka Fox yrittää saada kaasuteollisuuden edustajilta haastattelun. Hän ei saa yhtään yhtiön edustajaa kameran eteen. Sen sijaan elokuvassa puhuvat tavalliset ihmiset New Yorkin osavaltiosta Uuteen Meksikoon, itärannikolta länsirannikolle. Ja mistä he puhuvat? Vedestä, joka jota ei voi juoda, vedestä joka on niin saastunut, että se hanasta laskettaessa syttyy palamaan, kotimaisemasta, joka on hävinnyt, yhtiöistä, jotka eivät keskustele tavallisten ihmisten kanssa, ympäristöviranomaisista, jotka sanovat kaiken olen kunnossa, politiikoista, jotka antoivat kaasuteollisuudelle poikkeusluvan olla noudattamatta voimassa olevan ympäristölainsäädännön määräyksiä. Myös elokuvan tekijä itse on asianosainen. Kaasuteollisuus haluaa ostaa hänen kotinsa ja porata pihamaahan reikiä.
Yhdysvalloilla on kova tarve parantaa energiaomavaraisuutta. Siksi liuskekaasu on Amarikan politiikoille iso juttu. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kaasuyhtiöt ovat poranneet USA:n maaperälle lähes 500 000 reikää. Elokuvasta tuli vakuuttuneeksi, että kaikkien reikien vaikutuksia ihmisiin ja luontoon tuskin oli mietitty.
Elokuva pani väistämättä ajattelemaan täällä kotona menossa olevaa kaivosbuumia. Uusia kaivoksia on avattu ja runsaasti hankkeita on vireillä. Ne sijoittuvat pääasiassa Itä- Ja Pohjois-Suomeen. Paikalliset ihmiset ovat kohdanneet kaivosten aiheuttamia ympäristöongelmia siinä laajuudessa, johon Suomessa teollisen toiminnanosalta ei enää vuosikymmeniin ole totuttu. Meidänhän piti olla ympäristöteknologian ja kestävän kaivostalouden mallimaa.
Parannettavaa on niin toiminnanharjoittajien kuin täällä viranomaisten puolella. Ympäristöhallinnon vastuulla on ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristösuojelulupia koskeva lainsäädäntö, työvoima- ja elinkeinoministeriön kaivoslaki ja kemikaalien valvonta.
Ympäristöministeriössä on parhaillaan viimeisteltävänä ympäristönsuojelulain laaja osauudistus. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle vielä tämän kevään aikana. Muutosehdotuksia on hyvä talven aikana vielä katsoa huolellisesti läpi ja miettiä, lisäävätkö ne kansalaisten luottamusta siihen, että ympäristönsuojelulaki osaa vastata muun muassa  kaivostoiminnan mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti