torstai 11. lokakuuta 2012

Onko tulviin varautuminen ajan tasalla?


Rajut syystulvat ovat koetelleet asukkaita Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Satoja koteja on kastunut. Pelkästään Etelä-Pohjanmaalla yli 10 000 hehtaaria peltoja jäi tulvan alle, Satakunnassakin puhutaan tuhansista.

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvauksia hoidetaan vielä tänä ja ensi vuonna valtion budjettivaroin. Korvausmomenttia hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö. Vuoden 2014 alusta edellytetään, että suomalaiset ovat varautuneet tulviin ottamalla vakuutuksen.

Kulunut syksy ja loppukesä ovat olleet lähes koko maassa poikkeuksellisen sateisia. Järvet ovat monin paikoin piripinnassa vettä. Tulva voi yllättää vielä.

Tämän syksyn tulvia luonnehditaan poikkeuksellisiksi. Niihin ei ole voinut ennakolta varautua. Näin varmasti on. Valitettavasti näyttää myös siltä, että poikkeukselliset sääolosuhteet tuntuvat olevan yleistymässä. Ilmastomuutos ja sen aiheuttama sateisuuden lisääntyminen pohjoisella pallonpuoliskolla, pohjoisten napajäiden sulaminen, maan käsittelymenetelmien muuttuminen, eroosio, metsäojitukset, monia syitä on mainittu. Vastauksen osannevat esittää alan asiantuntijat.

Selvää on, että meidän pitää pystyä paremmin varautumaan tuhotulviin. Ympäristöministeriön johdolla laadituissa ja valtioneuvoston hyväksymissä vesihoidon toimeenpanosuunnitelmissa tulvasuojelu on tärkeällä sijalla. Tulvariskien arviointityötä ELY-keskukset ja maakuntaliitot tekevät alueillaan yhdessä. Valtion säännöstelylupien päivittäminen on alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla..

Viime päivien tulvauutisten jälkeen jää kysymään, ovatko vanhat säännöstelyluvat ajan tasalla ja tulisiko niitä arvioida uudestaan nykytietämyksen valossa. Esimerkiksi suurin osa rannikon tämän päivän  tulva-alueesta on aluetta, jossa valtio on merkittävästi säännöstellyt  järviä mm. viljelysten suojelemiseksi.

1 kommentti:

  1. Kautta maailman tuhoisat tulvat johtuvat yleensä nimenomaan säännöstelystä ja kosteikkojen (suot!) hävittämisestä, ei säännöstelyn puutteesta. Ei tähän asiaan mitään pikaratkaisua ole, mutta kaikki pienet teot jotka lisäävät veden pidättymistä valuma-alueelle auttavat alajuoksulla. Eli ojitetut suot umpeen ja äkkiä, samoin suorien ojien tilalle kosteikkoja vettä pidättämään. Luonto ja alavat maat kiittävät.

    VastaaPoista