maanantai 26. marraskuuta 2012

Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu


Ympäristönsuojelulain uudistamista koskeva ehdotus lähti laajalle lausuntokierrokselle runsas viikko sitten.  Ehdotus on hallitusohjelmaan sisältyvän ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen ensimmäinen laaja osauudistus, jolla toimeenpannaan Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin määräykset, saatetaan ympäristönsuojelulaki vastaamaan perustuslain määräyksiä ja säädetään ympäristölupien valvonta maksulliseksi. Lakipaketti sisältää myös säännöksen siitä, miten luontoarvot voidaan ottaa paremmin huomioon ympäristölupia käsiteltäessä.

Lakiuudistusta valmisteltiin laajalla joukolla, jossa ovat olleet mukana niin teollisuuden, maaseudun kuin ympäristönsuojelun järjestöt, kuntaliitto ja keskeiset ministeriöt. Lausuntokierroksella olevaan lakiesitykseen sisältyy myös eriäviä mielipiteitä, mikä takaa, että keskustelu uudistuksen sisällöstä jatkuu.

Nyt on kysytty, miten ympäristönsuojelulain muuttamisessa on otettu huomioon kasvavan kaivosteollisuuden ympäristönsuojeluasiat. Lyhyesti voi sanoa, että varsin hyvin. Teollisuutta koskevat tiukkenevat päästömääräykset ja vaatimus parhaan käytettävissä olevan teknologian käyttämisestä koskevat myös kaivostoiminnan tehtaita. Uutena asiana lakiehdotus tuo ympäristölupien valvonnan maksullisuuden. Samalla lakiehdotus tehostaa ympäristönsuojelun valvontaa lisäämällä sen suunnitelmallisuutta ja käyttämällä riskiarviointia.

Valvontamaksuja on jo nykyään käytössä muun muassa rakennusvalvonnassa, terveydensuojelussa ja elintarvikehygieniassa. Maksun avulla ELY-keskukset ja kunnat voivat turvata ympäristönsuojelun voimavaroja.

Talvivaaran ympäristövahinkoa selvitetään parhaillaan usealla taholla. Asialla on Onnettomuustutkintakeskus, ympäristöministeriön selvittäjät ja poliisi. Aikanaan kuulemme, millaisia suosituksia selvittäjät antavat muun muassa lainsäädännön kehittämiselle. Kaivosasiat koskevat useaa ministeriötä ja niiden alaista hallintoa: kaivosluvat ja kemikaalien valvonta työvoima- ja elinkeinoministeriötä, kaivospatojen turvallisuus maa- ja metsätalousministeriötä ja ympäristöluvat ympäristöministeriötä sekä AVE:ja ja ELY:jä, ihmisten terveyteen liittyvät asiat sosiaali- ja terveysministeriötä ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitosta. Säteilyturvaasioista vastaa Säteilyturvakeskus.

Ympäristönsuojelulain uudistus jatkuu.  Hallitusohjelmassakin kirjattu päällekkäisyyksien purkaminen ja lupamenettelyjen joustavoittaminen ovat toisen osauudistuksen asioita. Tässä yhteydessä mahdolliset lisätarpeet kaivosten ympäristöasioiden parantamiseksi voidaan ottaa huomioon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti